Creaţia arhitecturală, expresie a culturii, este o activitate aflată în serviciul dezvoltării umane, cu implicaţii sociale, economice şi culturale asupra mediului natural şi construit şi a calităţii vieţii.

Obiectivul nostru principal îl constituie îmbinarea talentului şi experienţei noastre cu nevoile şi personalitatea clientului nostru pentru a obţine rezultate satisfăcătoare atât din punct de vedere artistic cât şi funcţional şi financiar. Dorim să oferim o nouă viziune asupra spaţiilor finisând şi completând prin conceptele şi teoria pe care o aplicăm în proiectele noastre ideile şi dorinţele individuale. Păstrăm originalitatea fiecărui proiect.

birou de arhitectura baia mare

Cu noi visele se transformă în proiecte concrete, restul depinde de dumneavoastră.

Construcţia oricărei clădiri începe în primul rând cu un plan, un proiect atent structurat, ce cuprinde în detaliu atât elementele de structura de rezistenţă ale clădirii, conform reglementărilor legale şi preferinţelor personale, precum şi detaliile de design.

Procesul de proiectare reprezintă îmbinarea armonioasă între o tema de proiectare prezentată de beneficiar, un teren adecvat realizării construcţiei şi legislaţia în vigoare rezultatul final fiind obţinerea unui spaţiu adaptat cerinţelor şi necesităţilor viitorilor proprietari.

Etapele proiectului:

  1. Stabilirea temei de proiectare (structură, suprafaţă, funcţiuni, amplasarea terenului) sau stabilirea obiectivului de investiţii.
  2. Realizarea anteproiectului (propuneri de compartimentări).
  3. Discutarea propunerilor şi stabilirea proiectului de arhitectură final. Pe toată perioada oferim consultanţă cu privire la aspectele luate în discuţie astfel încât proiectul final de arhitectură să corespundă întru totul nevoilor dumneavoastră iar decizia finală să o luaţi fără a neglija aspectele tehnice, funcţionale şi estetice.
  4. Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism (plan situaţie – amplasament, memoriu tehnic arhitectură).
  5. Întocmirea proiectului tehnic DTAC sau DTAD.