Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire

1. Cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism (formularul model F.1)
2. Dovada obtinerii terenului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de concesiune, certificate de mostenire, etc.)
3. Plan de incadrare in zona, plan de situatie, elaborate pe suport topographic-vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie (la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000)
4. Plan de situatie (propunere)
5. Memoriu de prezentare
6. Dovada achitarii taxei pentru Certificatul de Urbanism – locuinte si anexe gospodaresti

CU este valabil intre 6 si 24 luni iar dupa expirare acesta poate fi prelungit. Eliberarea unui CU nu tine loc Autorizatie de Constructie.

Documente necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

1.1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria de sector/oras/comuna)
1.2. Studiu geotehnic al terenului (structura solului)
1.3. Cadastru pentru teren/imobil
1.4. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
1.5. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)
1.6. Daca este cazul si se solicita prin CU Expertiza tehnica a constructiei existente
1.7. Dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania
1.8. DTAC – Documentatia Tehnica Autorizatie de Construire compusa din:

I. Parte de arhitectura
1.1. Planurile tuturor nivelurilor sc. 1:100
1.2. Plan invelitoare sc. 1:100
1.3. Toate cele 4 fatade sc. 1:100
1.4. Plan de situatie sc. 1:500
1.5. Plan de incadrare in zona sc. 1:2000
1.6. Cel putin o sectiune caracteristica sc. 1:100
1.7. Memoriu general
1.8. Memoriu tehnic de arhitectura
1.9. Anexa cu toate caracteristicile cladirii
1.10. Verificare de proiect (arhitectura) – Efectuata de un arhitect verificator, altul decat proiectantul general si fara legatura cu firma de proiectare ce a intocmit proiectul.

II. Parte de inginerie structurala
1.1. Plan fundatie sc. 1:100
1.2. Detalii de fundatie sc. 1:10
1.3. Memoriu tehnic de structura
1.4. Verificare de proiect (structura) – Efectuata de un inginer verificator, altul decat proiectantul general al structurii si fara legatura cu firma de proiectare ce a intomit proiectul de structura.

III. Parte de instalatii (electrice, sanitare, termice)
1.1. Scheme functionale
1.2. Memorii tehnice de specialitate (electrica, sanitare, termice)

Dati click pentru Cerere autorizatie de construire