Proiectare şi Urbanism

Urbanismul are că principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.

Proiectarea a fost întodeauna o activitate ridicată la rang de artă de către echipa noastră de ingineri. Reprezintă concretizarea viziunii clientului sau a arhitectului într-o manieră exactă. Comunicarea deschisă dintre echipa de proiecatare şi cea de constructori duce la eficientizarea activităţii de pe şantierele noastre.

proiectare si urbanism

Avem experienţă în gestionarea de proiecte de la concepţie şi design preliminar până la construirea de proiecte cu o valoare de execuţie foarte variată. Ne putem ocupă de toate actele necesare, de la cele preliminare – certificat de urbanism, proiecte de urbanism faza PUZ, PUD, până la obţinerea autorizaţiei de construire, proiecte tehnice de execuţie cu toate specialităţile şi până la asistenţă la încheierea contractelor de construire, aducând împreună o echipa mulţi-disciplinară cu capacitatea de a-şi asumă o gama largă de proiecte.

Un proiect se realizează în două etape succesive :
- Etapă I este reprezentată de faza P.A.C. (Proiect Autorizare Construcţie);
- Etapă II este reprezentată de faza P.Th.+ D.E. (Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie).

Documente necesare elaborării proiectului :
- Tema de proiectare este ceea ce doreşte beneficiarul să realizeze;
- Certificatul de Urbanism – se obţine de la primăriile în rază cărora se va realiza construcţia;
- Acte de proprietate;
- Studiu geologic asupra terenului respectiv, efectuat de un inginer geolog;
- Studiu topografic asupra terenului respectiv, efectuat de un specialist în domeniu;
- Plan de încadrare în zona – de la primăria de care aparţine terenul.

Consultanţa

Proiectul casei pe care aţi dorit să o construiţi trebuie să va reprezinte, astfel încât în acea casă să va simţiţi împliniţi.

Pentru această va sugerăm să va imaginaţi casă viselor dumneavoastră aşa cum v-ar plăcea cel mai mult.

proiectare si urbanism

Dacă deja o aveţi în imagine, conturaţi o schiţa după care noi să putem întocmi proiectul. Dacă nu, ne puteţi cere ajutorul şi noi putem să va dăm anumite sugestii.

Consultanţă este acea activitate de consiliere a beneficiarului efectuată de către expert sau proiectant, privind rezistenţă şi stabilitatea construcţiei existente (pentru lucrări de intervenţie asupra acesteia – demolări, extinderi, desfiinţări pereţi, realizări goluri în pereţi sau planşee etajări) sau în cazul realizării construcţiilor noi.

Amenajări Interioare

Designul de interior reprezintă numai o etapă din procesul de perfecţionare a aspectului casei tale, fiind nevoie de multe alte lucruri pentru a transformă visul în realitate.
În cazul în care ai un teren pe care vrei să construieşti casă visurilor tale, noi îţi facem proiectul arhitectural, calculele de rezistenţă structurală, îţi pregătim dosarul pentru a obţine aprobările de care ai nevoie.

amenajari1
Prezentăm surse de inspiraţie noi şi interesante, idei şi soluţii practice de decoraţiuni şi amenajări interioare, ultimele tendinţe în materie de design interior.
Echipa de designeri de interior este specializată pe proiecte pe orice stil: proiecte de design interior stil clasic, design interior stil modern, design interior stil eclectic, stil rustic, stil minimalist, stil pop art, stil art nouveau, stil art deco, stil baroc, stil provence, stil toscan, etc.
Va pune la dispoziţie o gama complexă de servicii de design interior şi proiectare 3D, un proces extrem de interesant şi de amplu, în care se execută designul interior pentru fiecare încăpere a casei tale.

Amenajări Exterioare

Chiar dacă nu se pune prea mult accent pe exteriorul locuinţei acesta are un rol destul de mare atât pentru aspect cât şi pentru rezistenţă. De câţiva ani a început să ia amploare termoizolarea construcţiilor, care este primordială având în vederea faptul că s-au făcut studii şi experimente pe această tema şi s-a ajuns la concluzia că o construcţie fără o izolare termică poate pierde până la 70 % din căldură , având în vedere schimbul dintre mediul interior şi cel exterior, date demonstrate de specialişti în domeniu.

amenajari2
- Garduri din zidărie, beton, lemn şi metalice;
- Lucrări de pavaje decorative şi beton amprentat;
- Săpături mecanice şi amenajări de platforme şi terasamente;
- Sisteme de canalizare subterane pluviale şi menajere;
- Staţii de epurare-prelucrare a apelor reziduale;
- Sisteme de hidroizolatii terase;
- Termosisteme pentru faţade;
- Faţade din pereţi cortina;
- Tencuieli;
- Lucrări de învelitori cu tablă şi ţiglă;
- Sarpante;
- Terase circulabile la construcţii;

Consolidări, Reabilitări şi Restaurări

Dacă vreţi să consolidaţi o casă, o clădire sau un teren de fundare puteţi apela cu încrederea la firma noastră deoarece avem o mare experienţă în acest domeniu. Echipa nostra este dotată cu utilaje moderne şi foloseşte materiale de calitate pentru consolidări case, consolidări construcţii, consolidări clădiri şi pentru alte tipuri de consolidări.
Alegerea sistemului de consolidare constituie, în multe cazuri, o problema foarte delicată, ce trebuie neapărat lăsată în grijă unui specialist. Realizarea proiectului de consolidare presupune expertiză tehnică făcută de către o persoană autorizată, căreia îi vor fi necesare toate planurile construcţiei. Dacă acestea lipsesc, arhitectul va realiza atât releveul de rezistenţă, cât şi pe cel de arhitectură, iar acestea vor constitui baza proiectului de renovare.

Multe dintre oraşele româneşti sunt caracterizate de prezenţa în număr mare a importante vestigii arhitectonice, urbanistice şi monumente istorice de mare valoare. Neglijarea acestora de-a lungul ultimelor decenii a condus la starea lor actuală, de degradare accentuată. Acolo unde sunt implementate, majoritatea soluţiilor de reabilitare şi restaurare sunt neadecvate, având loc transformări constructive de aşa natură, încât caracteristicile specifice ale monumentului se pierd.
Competenţele de baza ale echipei noastre sunt dezvoltarea şi implementarea unor abordări integrate a clădirilor istorice, menite să combine aspectele economice, sociale şi legislative ale reabilitării şi restaurării cu măsuri concrete de reabilitare specifice pentru clădiri istorice.

Construcţii Civile şi Industriale

Cu o experienţă bogată în domeniul construcţiilor civile şi industriale, echipa noastră execută diverse tipuri de lucrări de construcţii, începând de la case la cheie sau la roşu, vile de vacanţă, consolidări, mansardari, hale industriale, depozite, showroom-uri, etc.

constructii civile si industriale

Următoarele etape de baza sunt absolut necesare pentru a realiza o construcţie de calitate:
- Organizarea de şantier;
- Pregătirea terenului;
- Trasarea casei;
- Săparea fundaţiei;
- Turnarea betonului de egalizare;
- Montarea conductelor pt. utilităţi;
- Armarea fundaţiei;
- Realizarea elevaţiei;
- Realizare placă cota 0.00;
- Zidirea pereţilor;
- Armare-cofrare-turnare stâlpi;
- Execuţie placă intermediară;
- Realizare şarpantă;